เอเชียเพย์เข้าร่วมงานสัมมนา Bangkok Digital Travel 2020

งานสัมมนา Bangkok Digital Travel 2020 เป็นงานสัมมนาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่นำเสนอเทรนด์และเครื่องมือต่างๆสำหรับเอเจอซี่ท่องเที่ยวและผู้ให้บริการอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณสุพัฒน์ รอดแก้ว ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดของเอเชียเพย์ประเทศไทยได้บรรยายในหัวข้อ "How to accelerate your travel agency with digitization?"

AsiaPay participates in Bangkok Digital Travel 2020 in Thailand. AsiaPay participates in Bangkok Digital Travel 2020 in Thailand.
เอเชียเพย์ได้รับรางวัลe FinTech Awards 2019 in Corporate Payments Initiative.

เอเชียเพย์ได้รับรางวัล FinTech Awards 2019 in Corporate Payments Initiative - Outstanding Commercial Online Payment Solution. โดยรางวัลนี้จะมอบให้กับบริษัททางด้านไอทีการเงินในฮ่องกง

AsiaPay receive the FinTech Awards 2019 in Corporate Payments Initiative AsiaPay receive the FinTech Awards 2019 in Corporate Payments Initiative
เอเชียเพย์ร่วมมือกับ Plug and Play

เอเชียเพย์ยินดีที่จะประกาศว่าเราเป็นบริษัททางด้าน FinTech corporate ที่แรกจากฮ่องกง ที่ร่วมมือกับ Plug and Play ซึ่งเป็นบริษัทด้านนวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดจาก Silicon Valley,

Partnership with Plug and Play driving Innovative Digital Commerce Development and Corporate Venture. Partnership with Plug and Play driving Innovative Digital Commerce Development and Corporate Venture.
เอเชียเพย์เข้ารว่มงาน the Asean Omni-channel Retail Summit 2020

งานประชุม Asean Omni-channel Retail Summit 2020 เป็นงานประชุมทางอุตสาหรรมด้านการค้าปลีกออนไลน์ เอเชียเพย์ได้เข้าร่วมงานนี้และจัดแสดงและนำเสนอเทคโนโลยีล่าสุดจากเราให้กับทางผู้ร่วมงาน

AsiaPay participate in the Asean Omni-channel Retail Summit 2020 in Bangkok, Thailand AsiaPay participate in the Asean Omni-channel Retail Summit 2020 in Bangkok, Thailand
เอเชียเพย์เปิดระบบ รับชำระเงินด้วย Samsung Pay ให้กับร้านค้า

เรามความภูมิใจที่จะประกาศว่า เอเชียเพย์ได้เปิดระบบรับชำระเงินด้วย Samsung Pay wallet payment เพิ่มเป็นตัวเลือกการรับชำระอีกหนึ่งช่องทางให้แก่ร้านค้าขอเราซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการชำระเงินได้มากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ here.

AsiaPay launches Samsung Pay acceptance to its digital merchants.