เสริมสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของท่านด้วยประสบการณ์การชำระเงินรูปแบบใหม่

เครื่องมือปรับแต่งหน้าชำระเงินเป็นบริการเสริมจากสยามเพย์ที่จะช่วยให้ร้านค้าปรับแต่งหน้าการชำระเงินให้แตกต่างไปตามลักษณะการออกแบบของแต่ละร้านค้าได้ ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของแบรนด์ในตลอดกระบวนการชำระเงิน

Strengthen your brand throughout the checkout process.
Reinforce Brand Recall
กระตุ้นการจดจำแบรนด์

ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและเอกลักษณ์ของแบรนด์ในตลอดกระบวนการชำระเงิน

เพิ่มความน่าเชื่อถือ

ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของแบรนด์ให้กับลูกค้าในระหว่างที่ทำการชำระเงินได้

Convert More Customers
ดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ

เพิ่มประสบการณ์ชำระเงินรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งสามารถช่วยดึงดูดลูกค้ารายใหม่ๆได้

จุดเด่น

Easy-to-edit Framework
 

ปรับแต่งได้ง่าย

การปรับแต่งขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ของแบรนด์ สามารถปรับแต่งตัวอักษร สี หรือปุ่มต่างๆได้

Store Multiple Templates
 

สำรองเทมเพลตการปรับแต่งได้

สร้างและจัดเก็บรูปแบบต่างๆสำหรับแคมเปญการชำระเงินที่แตกต่างกันได้

Compatible With Other Solutions
 

รองรับระบบบริการเสริมอื่นๆ

สามารถใช้งานร่วมกับบริการเสริมอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น คูปองอิเล็คโทรนิคส์ หรือระบบโปรโมชั่น

ส่งต่อประสบการณ์การชำระเงินรูปแบบใหม่ได้วันนี้